การควบคุมอุโมงค์ควอนตัมอย่างแม่นยำ

ปรากฏการณ์ควอนตัมอย่างเคร่งครัดที่รู้จักกันในชื่ออุโมงค์ควอนตัมกลายเป็นเรื่องสำคัญเมื่อช่องว่างมีขนาดเล็กมากเช่นในทรานซิสเตอร์ขนาดเล็ก การควบคุมอุโมงค์ควอนตัมอย่างแม่นยำเป็นกุญแจสำคัญเพราะจะทำให้ทรานซิสเตอร์กลายเป็นพันกันหรือเชื่อมโยงในทางที่เป็นไปได้ผ่านกลศาสตร์ควอนตัมเท่านั้นและเปิดโอกาสใหม่สำหรับการสร้างควอนตัมบิต

ที่สามารถใช้ในการคำนวณควอนตัมในการสร้างทรานซิสเตอร์แบบอะตอมเดี่ยวและแบบไม่กี่อะตอมทีมอาศัยเทคนิคที่รู้จักซึ่งชิปซิลิคอนนั้นถูกปกคลุมด้วยชั้นของอะตอมไฮโดรเจนซึ่งผูกกับซิลิคอนได้อย่างง่ายดาย ปลายละเอียดของกล้องจุลทรรศน์การขุดอุโมงค์เพื่อสแกนออกจากอะตอมไฮโดรเจนที่จุดที่เลือกไว้ ไฮโดรเจนที่เหลือทำหน้าที่เป็นกำแพงกั้นดังนั้นเมื่อทีมกำกับก๊าซฟอสฟีนที่พื้นผิวซิลิกอนโมเลกุลของพีเอช3แต่ละตัวจะยึดติดกับตำแหน่งที่ไฮโดรเจนถูกกำจัดออกไปเท่านั้น จากนั้นนักวิจัยก็ให้ความร้อนแก่พื้นผิวซิลิกอน อะตอมไฮโดรเจนที่ปล่อยความร้อนออกมาจาก PH 3และทำให้เกิดอะตอมฟอสฟอรัสที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพื่อฝังตัวเองในพื้นผิว ด้วยการประมวลผลเพิ่มเติมอะตอมของฟอสฟอรัสที่ถูกสร้างขึ้นจึงสร้างรากฐานของชุดอุปกรณ์อะตอมเดี่ยวหรือสามอะตอมที่มีความเสถียรสูงซึ่งมีศักยภาพในการทำหน้าที่เป็น qubits